Recipes

Old El Paso®

Takeout Burritos

Takeout Burritos

Ground Turkey Tacos

Ground Turkey Tacos

Black Bean and Veggie Enchiladas

Black Bean and Veggie Enchiladas

Mushroom and Onion Vegetarian Tacos

Mushroom and Onion Vegetarian Tacos

Refried Bean Roll-Ups--Lighter Recipe

Refried Bean Roll-Ups--Lighter Recipe

Beer-Braised Chicken Tacos

Beer-Braised Chicken Tacos

Shredded Chicken and Corn Tostadas

Shredded Chicken and Corn Tostadas

Chicken Enchiladas with Sour Cream

Chicken Enchiladas with Sour Cream

Crunchy Fish Tacos

Crunchy Fish Tacos

Easy Creamy Chicken Enchiladas

Easy Creamy Chicken Enchiladas

Slow Cooker Carnitas from Old El Paso®

Slow Cooker Carnitas from Old El Paso®

Cheesy Bacon-Bean Quesadillas

Cheesy Bacon-Bean Quesadillas

Easy Mexican Pizza

Easy Mexican Pizza

Mango Salsa Steak Fajitas

Mango Salsa Steak Fajitas

Chicken Ranch Tacos

Chicken Ranch Tacos

Recipes